Alarmující je nejen zvyšující se počet těchto pacientů, ale také fakt, že se věková hranice u intoxikovaných dětí stále snižuje. Jen od ledna v kladenské nemocnici ošetřili asi 20 dětí, které byly pod vlivem návykových látek.


„Po posledním případu nezletilé dívky, již záchranáři přivezli pod vlivem alkoholu v hlubokém bezvědomí, jsme se rozhodli, že nárůst těchto pacientů již není nadále únosný. Pokud k nám dorazí pacient mladší osmnácti let, který bude opilý nebo intoxikovaný drogami, jeho rodiče budou muset pobyt v nemocnici zaplatit, a to včetně vedlejších nákladů. Nevidím důvod, proč by zanedbání povinné péče měla hradit zdravotní pojišťovna,“ uvedl primář dětského oddělení kladenské nemocnice Petr Lyer.


Ikdyž se tato možnost může zdát některým rodičům protiprávní, česká legislativa ji umožňuje. „Podle paragrafu číslo třináct zákona 43/1997 Sbírky je tento postup možný, ale je u něj zvýšená odpovědnost ošetřujícího lékaře,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.


Mladí opilci obvykle mívají nízkou hladinu alkoholu, ale výjimkou nejsou ani ti, již mají až dvě promile. „Nejčastěji se setkáváme s dětmi, které jsou právě pod vlivem alkoholu, pervitinu nebo heroinu. K uvedenému kroku jsme přistoupili po dohodě s vedením nemocnice a aplikujeme ho již u zmiňovaného případu,“ dodal primář.


Jednodenní pobyt bez vedlejších nákladů, jako jsou laboratorní testy, rentgeny nebo převoz sanitou na jednotku intenzivní péče, přijde rodiče pacienta na 6514 korun a opilecký zážitek tak může nakonec stát až kolem deseti tisíc korun. „Rodiče budou moci poplatky uhradit přímo oddělení nebo pokladně nemocnice. Pokud nebudou schopni léčbu uhradit jednorázově, bude jim vystaven splátkový kalendář. Stejně jako u jiných pohledávek bychom v případě neplacení po nich peníze vymáhali soudní cestou,“ upozornil Lyer.