Kvůli tomu, že k zápisu pro příští školní rok se do Bacháčkovy základní školy v Neuměřicích dostavily pouze dvě děti, z nichž jedno dostalo odklad školní docházky, je tato malá vesnická pětitřídka odsouzena po dlouhých 124 letech fungování k zániku.

Obec se dlouhých deset let snažila, i přes odmítavé rozhodnutí zastupitelů, o její zachování. Každoročně na chybějící žáky doplácela statisíce korun, aby budova nemusela být zavřena. Její osud je přesto ale zpečetěn.

„Škola měla udělenu výjimku a naposledy jsme dopláceli na sedm žáků. Přičemž na jedno dítě je to částka padesát tisíc korun. I kdybychom se rozhodli nadále peníze z rozpočtu pro školu obětovat, nedali bychom dohromady ani dvacet žáků. V současné době školu navštěvuje pouze devatenáct dětí a v příštím školním roce by nám jich tady zbylo s bídou jedenáct,“ uvedla starostka Neuměřic Stanislava Brejníková.

Podle svých slov by udělala cokoli, jen aby školu udržela. Nyní jí nezbývá nic jiného, než ji společně s ředitelkou Jitkou Seidelovou uvést do takzvaného spícího režimu. „Tak ji můžeme držet maximálně tři roky, ale mám vážné obavy, že se nám jí beztak nepodaří obnovit. I kdyby to stálo hodně peněz, možná bychom ji provozovali nadále, ale bez dětí je to zkrátka nemožné,“ doplnila starostka.

Starou, vlhkou a poškozenou budovu budou muset po dobu šestatřiceti měsíců Neuměřičtí přinejmenším temperovat a střežit před nezvanými návštěvami, což rovněž obecní pokladnu zatíží.

„Již v minulosti jsme dostali několik nabídek, aby zde byl například archiv nebo chráněná dílna, ale to v současné době neplatí,“ řekla starostka.
V každém případě zánikem základní školy odchází také kus historie obce i toho, co ji oživuje. „Kvůli trendu zapisování dětí do městských škol žáků ve vesnicích ubývá. Velké školy nám školáky doslova přetahují a nedokážeme jim konkurovat. Někteří lidé mají navíc zafixovaný názor, že děti z vesnických škol jsou hloupější. Ale není to pravda. Velké procento jich vystuduje vysokou školu,“ podotkla ředitelka ZŠ Neuměřice Jitka Seidelová.
Stejně jako její dvě kolegyně, je přesvědčena o tom, že děti v málotřídkách dostanou individuálnější péči, kterou jim zkrátka učitelka velkého kolektivu poskytnout nemůže. „Kromě toho se domnívám, že by mnohým dětem bylo u nás častokrát lépe, protože máme k dispozici i školní družinu jak ranní, tak odpolední. Některých je mi líto. Rodiče je brzy ráno vozí například do Kralup nad Vltavou a chudáci tam musí čekat až dlouho do odpoledne,“ doplnila ředitelka Seidelová.

Nevýhodou Neuměřických je i to, že obec nemá mateřskou školu, kde se děti nejčastěji sblíží a následně s kamarády na vlastní přání odcházejí do stejné školy. V tomto má proto velký náskok například škola v sousední Zvoleněvsi.