Na neurologické oddělení se v největší míře dostávají pacienti s cévními mozkovými příhodami, bolestmi zad s kořenovým drážděním, kde bolest přestoupila určitou hranici a hrozí ochrnutí či další závažné komplikace. Velmi podstatnou část tvoří také pacienti se záněty nervového systému, zejména borreliózou, nádory mozku či míchy, epilepsií, s roztroušenou sklerózou, krvácením do mozku či někteří lidé po úrazech hlavy potřebující neurologickou péči.

„Naše oddělení bylo v posledních letech vybaveno několika novými diagnostickými přístroji. Již druhým rokem využíváme nový ultrazvukový přístroj pro vyšetřování krčních i mozkových tepen a žil, nový EEG přístroj vybavený rovněž pojízdnou stanicí, jenž přináší jednodušší práci pro lékaře a větší komfort a úroveň pro pacienty,“ informoval primář neurologického oddělení Tomáš Bouzek.

Mobilní přístroj je využíván zejména na jednotkách intenzivní péče, kde provádět tato vyšetření dříve nebylo možné. „K dispozici máme také magnetický stimulátor významně rozšiřující spektrum elektrofyziologických diagnostických možností. Toto vybavení je srovnatelné s fakultními nemocnicemi. V nejbližší době očekáváme ještě dva špičkové přístroje, a to na řízenou hypotermii, který umí řízeně ochladit celé tělo nebo jen hlavu člověka o několik stupňů a zpomalit tak některé pochody, což citelně pomůže při léčbě poranění mozku nebo při mozkovém infarktu. Je to léčba, která se nyní ve světě zavádí a zcela určitě má velkou budoucnost. Přístroj jsme již u nás měli zapůjčený, mohli jsme ho vyzkoušet a nyní jen čekáme na jeho dodání,“ uvedl primář.

Druhým důležitým přístrojem, na nějž lékaři neurologického oddělení čekají, je přístroj pro umělou plicní ventilaci. Jeden takový špičkový byl dodán v minulém roce a je od té doby hojně využíván, mimo jiné k moderním technikám neinvazivní plicní ventilace. Tato metoda poskytuje nejen šetrnější a pro pacienta komfortnější techniku dechové podpory, ale významně snižuje riziko jiných komplikací.

„Letos se podařilo ve spolupráci se záchrannou službou zajistit nepřetržitý servis pro trombolytickou terapii ischemických cévních mozkových příhod, kde díky erudovaným lékařům radiodiagnostického oddělení můžeme nabídnout nejen celkové nitrožilní podání této léčby, ale i cílenou aplikaci do uzavřené či těžce zúžené mozkové tepny. Tato léčba může v počátečních hodinách mozkového infarktu významně zmírnit či zcela předejít jindy trvalým následkům. Musí ale být aplikována v prvních hodinách od vzniku. Záchranná služba nyní do Kladna vozí pacienty s těmito potížemi z celé západní části kraje,“ poznamenal Tomáš Bouzek.

Nabídku poskytované péče se podařilo rozšířit i pro chronicky nemocné. V loňském roce na neurologickém oddělení v Kladně začal program léčby spasticity a dystonie pomocí aplikací butolotoxinu. „Tato metoda pomůže pacientům, kterým vzhledem k poranění či jinému onemocnění mozku nebo míchy, například při roztroušené skleróze nebo po mozkové příhodě, ztuhne v křeči končetina a působí bolesti nebo její poloha brání v pohybu. Léky s obsahem botulotoxinu aplikujeme do vybraných svalových skupin, abychom ulevili od bolesti nebo zlepšili postavení či hybnost končetiny. Těmito aplikacemi se dá dosáhnout relaxace svalu, která sice vydrží pouze několik měsíců, ale lze ji s úspěchem opakovat. Tuto metodu léčby aplikujeme jako jediní v kraji,“ objasnil primář.

Na neurologickém oddělení je 50 lůžek, z toho sedm monitorovaných na jednotce intenzívní péče. „Vzhledem k velkému nedostatku místa ve stávajících prostorách můžeme nabídnout pacientům pouze dva nadstandardní pokoje, ale situace by se měla změnit v rámci plánované výstavby nového pavilonu akutní medicíny,“ doplnil Bouzek.

Většina pokojů čítá šest lůžek, jen na nově vybudované stanici v Niederleho pavilonu je několik pokojů o dvou či třech lůžkách. V rámci oddělení fungují samozřejmě i ambulance včetně odborných poraden. Na neurologickém oddělení pracuje 12 lékařů a okolo 60 sester a nižšího zdravotního personálu. „Na našem oddělení nemáme v současné době problém s nedostatkem sester, naopak o práci u nás je zájem, protože jsme schopni nabídnout uplatnění na špičkově vybaveném pracovišti a pod kvalitním sesterským vedením“ řekl primář.

Fungování jednotky intenzivní péče zajišťují ve dne tři zdravotní sestry pod vedením jedné sestry staniční, noční provoz pak dvě zdravotní sestry. (kuč)