Kácení i rekonstrukce začaly zčásti již vloni. Rozděleny budou do několika etap.

Další kácení se kvůli rekonstrukci plynového potrubí nevyhne příští rok ani Rozdělovu. Dřeviny ještě před rokem 1989 kdosi bez řádného povolení vysázel v ochranném pásmu potrubí, buď přímo nad vedením či v jeho bezprostřední blízkosti.

„Město Kladno tak nemá žádné zákonné pravomoci kácení nepovolit, a ani to není v jeho zájmu. K rekonstrukci dochází kvůli stáří plynového potrubí, které je na kročehlavském sídlišti podle dostupných informací staré už více než 40 let, a jeho výměna je pro zachování stability dodávek plynu obyvatelům nutná. Situaci s nevhodně vysazenými stromy v ochranných pásmech sítí řešíme bohužel po městě poměrně často,“ vysvětluje vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna Radovan Víta. 

Instalace restaurované sochy před kostelem svaté Kateřiny ve Velvarech.
OBRAZEM: Socha svaté Kateřiny se po roce vrátila do Velvar v nové kráse

V další etapě se bude pracovat na výměně potrubí v Pražské ulic, Maďarské, Havanské, Kosmonautů a Pařížské. Investor tak musí ještě letos pokácet na pětadvacet stromů. „I když nás ztráta vzrostlých dřevin v sídlišti mrzí, jejich odstranění je nutné a dané právními předpisy,“ dodal Víta.

Nevhodně vysázené stromy.Zdroj: archiv Magistrátu města Kladna

Letos plynárny obnovovaly rozvody například v Pařížské ulic a Vitry, v loňském roce pak ve velkém bloku ulic Ukrajinské, Obránců míru, Polská, Bulharská, Vitry, Bělehradská, Na Růžovém poli a Wednesbury.

Kromě toho musí být obyvatelé kročehlavského sídliště po dobu zavádění nových rozvodů trpěliví. Přijdou například na několik dnů o dodávku plynu na vaření.

Na omezení se musí lidé připravit i v dopravě, zejména při parkování. Pokud se v místě nachází provozovna, kde například připravují pokrmy na plynu, musí počítat s omezením i tam. O postupu aktuálních prací na obnově plynového potrubí i nezbytném kácení bude investor veřejnost v dotčených ulicích včas informovat výlepem letáků.

Kruhový objezd v Kladně Na Kovárně.
Kruhák Na Kovárně osvěží zeleň i připomínka původní dráhy

„Na dodávky plynu budou domácnosti v oblasti předem upozorněny,“ informuje Oddělení technické podpory  společnosti GasNet Služby s tím, že informační cedule k obnově samotné budou v prvních týdnech stavby umístěny také na začátku a konci staveniště.

Dílčí rekonstrukce se uskuteční v příštím roce také v ulici Sportovců v Rozdělově. I zde bude potřeba některé nezákonně zasazené stromy pokácet.