Nevidomí zde s šéfem dopravní společnosti uplatnili své připomínky a diskutovali o dalších možnostech zlepšení přístupu k lidem s různými druhy očních vad. Mohli si zde také projít tři typy autobusů, které jezdí po Kladně a okolí. Ludomír Landa mimo jiné čelil různým dotazům, které se týkaly například přístupu řidičů k nevidomým, zlepšení dopravy, ale došlo také na otázky ohledně technických parametrů dopravních prostředků.

,,Chtěl bych poděkovat panu Landovi za to, že nám umožnil tuto besedu. Doufám, že naše setkání nebylo poslední a že i nadále budeme pokračovat ve velmi dobré spolupráci,“ uvedl na závěr besedy jeden z členů SONS Miloš Burda.