Světová zdravotnická organizace nevidomých uvádí, že na světě žije 150 milionů osob s těžkým zrakovým postižením, z nichž je 38 milionů nevidomých. Rok od roku se tato čísla zvyšují s prodlužováním délky života a s vyšší mírou výskytu zrakových onemocnění starších osob.

Nevidomých a slabozrakých lidí žije poměrně dost také v Kladně. Rozhodně ale nepatří k těm, kteří bezmocně skládají ruce do klína. Naopak jsou to lidé často velmi činorodí a vzdělaní.

Díky kladenské odbočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), která má řadu členů, se navzájem celoročně setkávají při mnoha společenských akcích, soutěžích, oblíbené zvukové střelbě či šipkách, výletech do muzeí, rekondičních pobytech, přátelských posezeních či setkáních s odborníky, kde získávají řadu cenných informací ať už z oblasti sociální či zdravotní.

Jedním z přínosných setkání je také to v kladenském hotelu na Sítné právě u příležitosti mezinárodního svátku.

Oblastní shromáždění nevidomých a slabozrakých je pro zúčastněné především dnem, kdy společně hodnotí nejen výsledky celoroční práce práce, ale i plány na příští rok. „Za to, že můžeme podnikat naše mnohé aktivity, ať už jsou to rekondiční pobyty, chození do solné jeskyně, plavání nebo návštěvy divadla, vděčíme sponzorům a kladenskému magistrátu, který nás roky vydatně podporuje,” řekl předseda kladenské SONS Miloš Burda.

Podle jeho slov ale nejsou nevidomí Kladeňáci jen těmi, kteří pomoc potřebují. Pomocnou ruku totiž dokáží podat i oni sami, a to v podobě veřejných sbírek či dalších dobrovolnických akcí. Záběr aktivit, kterými obohacují i druhé potřebné mají skutečně široký a pestrý.