„Nezaměstnanost je nyní na Kladensku a Slánsku nejnižší od roku 1996,“ sdělil Jiří David z Úřadu práce v Kladně.
Co je hlavními příčinami příznivého vývoje na trhu práce? „Pozitivní dopad má celkový rozvoj ekonomiky. Pochopitelně také noví zaměstnavatelé, kteří přišli do průmyslových zón v Kladně, Stochově i Slaném,“ poznamenal pracovník úřadu.

Problematické je ale obsazování volných pracovních míst. Jen v Kladně a bezprostředním okolí jich úřad nabízí 1787, v širším, avšak dopravně dostupném okruhu, pak 2270. „Nesouhlasí ale struktura těchto volných pozic, většinou vyžadujících profesní specialisty, se strukturou uchazečů v evidenci úřadu. Největší procento nezaměstnaných lidí tvoří nekvalifikovaní,“ informoval David.

Úřad práce v Kladně proto stejně jako jiné obdobné instituce organizuje rekvalifikační kurzy, které vedou k vyšším možnostem uplatnění obyvatel z evidence. Jejich úspěšnost dosahuje 68 procent. Prakticky jistotu zaměstnání poskytuje rekvalifikační kurz na operátora počítačem řízených strojů. „Po těchto lidech je velká poptávka. Už v kurzu ví, kam po jeho ukončení nastoupí,“ prohlásil David. Potíž je ale v tom, že na tento kurz je nedostatek adeptů. Ti by měli být alespoň vyučeni v ´černém´ řemesle, ale takových lidí je v evidenci málo.

Mezi mikroregiony v okrese Kladno, které jsou ve větší míře dlouhodobě zasaženy vyšší nezaměstnaností, patří Zlonicko. Je to dáno dřívější zemědělskou charakteristikou této oblasti, nejmenší lidnatostí, složením zdejšího obyvatelstva i horší silniční a železniční dostupností, což přináší menší zájem případných investorů. Celková míra nezaměstnanosti v okrese je pak přímo závislá na situaci vývoje v samotném Kladně. Počátkem příštího roku úřad práce očekává mírné zvýšení míry nezaměstnanosti. Z dlouhodobějšího pohledu by prý ale příznivější křivka vývoje na trhu práce měla být zachována.

 

Ze statistiky Úřadu práce v Kladně:

Počet lidí v evidenci úřadu práce k 30.11.: 5225
Z toho žen:2864
Dosažitelní uchazeči (schopni ihned nastoupit do práce): 4918
Z toho žen: 2692
Míra nezaměstnanosti v okrese Kladno: 5,8 %
Míra nezaměstnanosti v České republice: 5,6 %
Nabídka volných pracovních míst v Kladně: 1787
Nabídka všech dostupných míst v Kladně a okolí: 2270