Žádné masové propouštění u některého ze zaměstnavatelů Úřad práce v Kladně letos neočekává. Na druhou stranu nemá ani žádné signály, že by se do regionu chystal nějaký nový významný zaměstnavatel. „Vycházíme z každoročně prováděných dotazníkových šetření, které v tomto směru žádné významné pohyby na trhu práce nenaznačují,“ poznamenal zástupce ředitelky úřadu a vedoucí oddělení trhu práce Jiří David.

Na přelomu ledna a února evidoval kladenský úřad práce celkem 5311 uchazečů o zaměstnání, z toho 5018 dostupných, tedy schopných prakticky okamžitě nastoupit. Míra nezaměstnanosti dosáhla 5,9 procenta, což je o dvě desetiny procentního bodu pod republikovým průměrem. „Prakticky celý loňský rok jsme se pohybovali nad ním, v jeho závěru jsme se dostali do podprůměrných čísel. V lednu se oproti prosinci nezaměstnanost zvýšila, ale mnohem méně výrazněji než tomu v tomto období bývalo v předchozích letech,“ poznamenal David.

Co se týče dlouhodobě nezaměstnaných lidí jsou statistické údaje zpracovávány jen čtvrtletně. K dispozici jsou tak pouze čísla z přelomu roku, kdy bylo v evidenci téměř 3000 osob, které nemají zaměstnání už déle než šest měsíců.

„Stále platí, že nějvětší poptávka na trhu práce je po kvalifikovaných řemeslnících a montážních dělnících,“ informoval zástupce ředitelky. Zájem je rovněž o operátory počítačem řízených strojů, pro něž úřad pořádá jeden ze svých rekvalifikačních kurzů. Problém je však nalézt dostatek uchazečů splňujících poměrně náročné vstupní podmínky.

V nabídce úřadu bylo na přelomu ledna a února celkem bezmála devatenáct set volných pracovních míst, z toho téměř sedmnáct set přímo v okrese Kladno.

Robert Božovský