Stále je ale procentuální míra nezaměstnanosti nižší než v celé republice, kde dosahuje zhruba k sedmi procentům. ,,Jednou z příčin nárůstu nezaměstnanosti je samozřejmě celosvětová krize, která zasáhla i Českou republiku. Začátkem roku také pravidelně docházelo a dochází k propouštění sezonních zaměstnanců,“ vysvětlil František Paulík z kladenského úřadu práce.

Podle dostupných odhadů se situace v první polovině letošního roku příliš zlepšovat nebude. V červnu by se o zaměstnání prostřednictvím ÚP mohlo ucházet až na 7000 lidí.

,,Poptávka je nyní velmi utlumená a počet pracovních míst, které máme k dispozici, je téměř poloviční než v předchozích obdobích,“ informoval Paulík. Například v září loňského roku si mohli uchazeči o zaměstnání vybrat z 1550 volných pracovních míst. Nyní jich mají k dispozici jen 830.

Úřad práce se snaží vylepšit situaci na trhu práce především prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti tím, že využije finanční prostředky ze státních i evropských zdrojů. ,,Na prvním místě jsou rekvalifikace. Dále budeme podporovat veřejně prospěšné práce a samozřejmě i poradenství,“ uvedl Paulík. Rekvalifikační kurzy se týkají všech odvětví. V Kladně se zaměřují i na počítačové kurzy a dokonce i na programování.

Nezaměstnanost v současné době kupodivu postihuje především kvalifikované lidi – například vyučené řemeslníky a dělníky. ,,V minulosti byli hlavní postiženou skupinou především nekvalifikovaní dělníci a pomocné síly,“ dodal Paulík. Zaměstnanci úřadu práce před sebou mají další problém.

Otázkou totiž je, jak úspěšní budou při hledání zaměstnání čerství absolventi učilišť, středních a vysokých škol, kteří dokončí studium na přelomu května a června. ,,Počet nezaměstnaných absolventů zatím stále klesá, ale nevíme, co krize ještě způsobí. Zatím ale byli vždy nejméně rizikovou skupinou na trhu práce,“ konstatoval Paulík.