Přes chmurné prognózy ekonomů Úřad práce v Kladně v pondělízveřejnil velmi dobrou zprávu. Město Kladno mělo v prosinci poprvé v historii od začátku fungování úřadu nižší nezaměstnanost než je v celém regionu. I přesto je však zřejmé, že celosvětová finanční krize se podepíše i na relativně stabilní zaměstnanosti na Kladensku.


„V prosinci roku 2007 jsme evidovali 5255 nezaměstnaných. Ve stejné době v roce 2008 to bylo 5058, míra nezaměstnanosti tedy poklesla o 0,3 procenta. Klesli jsme i v poměru s celorepublikovými čísly, a to o 0,4 procenta,“ uvedl analytik Úřadu práce v Kladně František Paulík.


Hromadná propouštění v souvislosti s krizí sice úřad práce neeviduje, ale i přesto někteří větší zaměstnavatelé z regionu již v loňském roce přiznali, že přijali úsporná opatření v podobě zkrácení přesčasových prací, zvýšeného počtu časnějších odchodů do důchodu nebo neprodloužení smluv na dobu určitou. A právě i to se nyní může projevit v počtu uchazečů o zaměstnání.


„Na konci roku jsme obeslali asi tři sta největších zaměstnavatelů, aby nás informovali i změnách v loňském roce, takže skutečný dopad krize na zaměstnanost zatím není jasný. Opatření s ní spojená se ale dotkla řady zaměstnanců,“ řekl Paulík.


„Firmy se prvotně zbavují agenturních zaměstnanců, mezi kterými ale mohou být i občané Evropské unie a cizinci, ti nám tudíž do statistik nezasáhnou. Tři podniky už nás ale požádaly o povolení částečné nezaměstnanosti,“ uvedl analytik s tím, že o toto mohou požádat pouze firmy, kde nefungují odborové organizace.


I částečná nezaměstnanost ale může mnohým lidem způsobit značné finanční potíže. Sice nezůstanou bez práce zcela, ale po dobu nezbytně nutnou do práce buď nechodí, nebo vykonávají jinou činnost než mají ve smlouvě a pobírají jen 60 procent mzdy.


František Paulík také sdělil, že o povolení zažádali zaměstnavatelé v průmyslovém oboru. Konkrétnější ale být nechtěl. Obecně podle něj však v průběhu celého loňského roku nedocházelo v přílivech uchazečů o zaměstnání k žádným větším výkyvům. „Nejvíce zájemců jsme přijali v září, což bývá spojeno s nahlášením absolventů škol. Zvýšený počet jsme měli také loni v lednu,“ řekl.


„Nejméně nezaměstnaných jsme evidovali v červnu a od té doby jsme zaznamenali mírný nárůst. Z prozatímních čísel za tento leden také usuzuji, že jejich počet bude v důsledku recese vyšší než obvykle,“ uvedl František Paulík.


Jedná se prý hlavně o lidi s výučním listem. „To ale může být i sezonou,“ poznamenal. Na Kladensku přitom dlouhodobě platí, že je zde nedostatek kvalifikovaných pracovníků v průmyslových a technických oborech. „Na druhou stranu může recese v tomto směru i mnohé zvrátit a až se firmy nadechnou zpět k životu, může být poptávka po řemeslnících a technicích ještě vyšší než dosud,“ doplnil analytik.