Letadlo z výšky 800 metrů nasnímalo více než 3000 leteckých snímků, pokrývajících území města o rozloze 44 km čtverečních. „Z nich vznikne termální orftofotomapa, kterou dodavatelská firma v současné době zpracovává. Hotova by měla být ještě v dubnu. Město ji následně zveřejní,“ informoval kladenský primátor Dan Jiránek.

Termální mapa ukáže úniky tepla z budov a dopravní a technické infrastruktury, tudíž bude možné do budoucna lépe naplánovat energeticky šetrná a přínosná opatření ve městě.  „Řada z výstupů z projektů může ekonomiku a rozvoj města pomoci posunout dopředu,“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek.

Jako první byla prozkoumána základní škola v Rozdělově. Díky svém poloze jen tato budova může městu v budoucnu ušetřit spoustu energie. „V rámci termosnímkování firma pilotně zpracovala pro Kladno výpočet oslunění objektů v areálu Základní školy v Moskevské ulici. Na základě výšky objektů a polohy, sklonu střech a ročního úhrnu oslunění bylo spočítáno, kolik sluneční energie na ně během roku dopadá, což je využitelné pro umístění fotovoltaických panelů. Dle tohoto zkušebního výstupu se pak můžeme rozhodnout, pro jaké další budovy oslunění ještě necháme zpracovat,“ doplnil radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Aktivita vznikla na základě mezinárodního SPARCS, na němž se Kladno podílí s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT. Jeho cílem je chytrý a udržitelný rozvoj do roku 2050 směřující k energetické soběstačnosti a bezuhlíkovému městu.