Aby bylo možné problému předejít a zároveň získat potřebné finanční prostředky, zastupitelé schválili řadu plánovacích smluv, které jsou garancí spoluúčasti nově příchozích investorů do plánovaných investic v rámci rozvoje infrastruktury města.

Budoucí Kladeňáci se budou finančně podílet nejen na intenzifikaci čistírny, ale i na na rozvoji mateřských škol zřizovaných městem. Těch, kteří už mají podepsané plánovací smlouvy z předchozího období, jako je například budoucí hypermarket Globus, se nová pravidla zpětně nedotknou.

„Dostali jsme se do situace, že nikomu, kdo do města přijde nově, se nepovolí stavba, která nemá vlastní studnu, vlastní septik,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek a dodal: „Nové stavební projekty jsou pozitivní cestou rozvoje města i okolí, ale vznikají další náklady nejen na vodohospodářskou infrastrukturu či předškolní vzdělávací zařízení, které zatěžují rozpočet města. Je více než logické, aby se soukromé projekty finančně podílely i na financování potřebného rozvoje té části města, kde se budou realizovat.“

Nově nastavená kladenská pravidla obsahují platbu 8500 korun na osobu na ČOV a 4 000 na osobu na mateřskou školu. Nebytových prostor se týká jen příspěvek na ČOV. Co se týče částky za byt, tak podle podlahové plochy je to 14 450 až 33 150 na ČOV a 6 800 až 15 600 na MŠ, přičemž nejnižší částka je na byt do výměry 40 m² včetně a nejvyšší na byt nad 80 m².

Kladno tak najede na systém, který se již osvědčil například v Říčanech. „Investor, který bude stavět bytový dům, bude podle velikosti bytů přispívat cca 35 tisíc korun do fondu rozvoje města. Jedná se o mechanismus používaný v jiných městech, kdy se investoři budou podílet na nákladech, které jejich záměr ve městě vyvolá. Cílem je nepřenášet náklady na nové investice na město,“ vysvětlil nová pravidla Lukáš Hanes, radní pro rozvoj.

Co se týká intenzifikace kladenské ČOV umístěné ve Vrapicích, vedení města se již v květnu sešlo s vodárnami, aby společně vymysleli nejschůdnější cestu, jak problém řešit. Čistírna, která je majetkem společnosti Vodárny Kladno-Mělník a.s., je v provozu od roku 1968, přičemž v roce 2015 na ní proběhla velká investiční akce za 150 milionů korun bez DPH.

„Jsou možné dvě cesty - intenzifikovat čistírnu ve Vrapicích - to je věc, která zajímá primárně spíše vodárny a pak skutečnost, že jsme provozovateli někdejší podnikové čistírny v Dubí. Nabízí se tedy řešení, provést například propojku mezi čistírnou a kanalizací v Dubí, kde jsou stoky od sebe vzdáleny jen několik stovek metrů. Část odpadních vod z Vrapic bychom tak dokázali odvést do Dubí a ulevit tak alespoň trochu kapacitě ve Vrapicích,“ nastínil jedno z možných řešení primátor Jiránek. Nicméně i tak se musí na rozšíření vrapické čističky město připravit. Když vše půjde dobře, začít by se mohlo už za dva roky.