V rámci maximální ochrany zdraví nemusejí zájemci o test chodit budovou polikliniky, ale přímo z ulice do místa odběru, kde je speciální a výrazně označená buňka s kvalifikovaným personálem. Provozní doba je každý všední den od osmi do 16 hodin. Bližší objednání na telefonu: 734 428 000. In-line objednání na test je na www.labin.cz.