Úžasné prostory, které nyní, když jsou prázdné, překvapí také jedinečnou ozvěnou. Takové dojmy si hosté z kraje, mezi nimiž nechyběli hejtmanka Petra Pecková (STAN), radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) či radní pro oblast majetku Libor Lesák (ODS), odvezli z prohlídky právě dokončovaného depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Centrální depozitář vzniká na místě někdejších skladovacích hal Poldovky. Jeho budováním se tak završilo 11 let věnovaných přípravám.

Místo pro statisíce knížek

Kladenská vědecká knihovna má nyní ve svých skladech zhruba 480 tisíc knihovních jednotek. Což je označení, pod nímž se mohou skrývat rozmanité položky – nejen knihy, ale i svázané noviny či časopisy, zvukové nosiče mapy, noty i další dokumenty. Tohle bohatství zabírá 11 kilometrů polic v regálech. Dostat se k němu ale není úplně jednoduché. Vedle svého příručního skladu v hlavní budově knihovna využívá ještě šest externích skladů rozmístěných různě po městě; dva ve svých budovách a čtyři v pronajatých prostorách. Nový depozitář umožní soustředit vše pod jednou střechou – a to jen 300 metrů od hlavní budovy knihovny. Nabídne i dostatečnou rezervu pro přírůstky v příštích letech (a vlastně i nejbližších desetiletích): vejde se tam 809 tisíc knihovních jednotek.

„Je to velká investice s přesahem do budoucna,“ ocenila hejtmanka Pecková. „Mám radost, že se podařilo vyřešit dlouhodobý problém s ukládáním knihovního fondu, o který knihovna pečuje. Přinese to komfort čtenářům i zaměstnancům,“ míní. Odkazuje tak mimo jiné na moderní technologie, které nejen usnadní manipulaci, ale také zajistí ideální skladovací podmínky pro dlouhodobé uchovávání knihovního fondu. Radní Švenda v té souvislosti upozorňuje na práce, které začnou v příštích týdnech: dojde na instalaci moderního regálového systému a digitální techniky. „Přemístění fondu, digitalizačního pracoviště a knihařské dílny ze stávajících nevyhovujících skladů výrazně zlepší pracovní i hygienický komfort zaměstnanců,“ upozornil Švenda, že opravdu půjde o velký skok kupředu.

Prostředí moderní i důstojné

Technické podrobnosti upřesňuje ředitel knihovny Tomáš Ondrášek. „V novém centrálním depozitáři bude normativně regulovaná klimatizace i moderní bezpečnostní kamerový systém. Na digitalizačním pracovišti se budou skenovat knihy a dokumenty pro interní i externí potřebu a nakládka i vykládka bude probíhat ve vnitřním prostoru, takže vše bude chráněno před nepříznivými klimatickými podmínkami,“ shrnul výhody, mezi něž patří i to, že na knížky nebude při manipulaci pršet nebo sněžit. A nejen to: současné sklady podle Ondráškových slov neodpovídají normám, knihovna musí platit za jejich pronájem – a prostory pro uložení fondu jsou nejen přeplněné, ale i nedůstojné. Svoz knih z mnoha míst po městě také prodlužuje dodací lhůtu pro čtenáře a prodražuje provoz knihovny. „Přesunem části fondu z historické budovy, a tedy uvolněním dosavadních skladovacích prostor, se navíc otevřou možnosti k rozšíření nabídky kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost,“ nabízí ředitel další souvislosti.

Nový depozitář přijde na 144,3 milionu korun. Středočeský kraj na něj získal dotaci z evropských prostředků – konkrétně 110,6 milionu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. S dalšími dvěma až třemi miliony korun se počítá na výdaje související se stěhováním knihovního fondu. To zajistí firma, která vzejde z výběrového řízení. Se zahájením stěhování se počítá na sklonku léta – a v plném provozu by nový depozitář měl být před koncem letošního roku.

Tradice kladeného knihovnictví
- Knihovna v Kladně existuje už 124 let. V květnu 1897 byl ustaven spolek Lidová knihovna na Kladně a 5. září téhož roku se mu podařilo otevřít první kladenskou veřejnou knihovnu. Sídlem byla jedna místnost v sokolovně, dostavěné krátce předtím.
- V průběhu let se několikrát změnil zřizovatel knihovny, stejně jako její působiště. Byla knihovnou městskou, okresní, krajskou i státní vědeckou.
- Dnes je Středočeská vědecká knihovna v Kladně jednou z příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury – a finguje jako veřejná krajská knihovna.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje