V Čechách žijí paní Thuy a Trung od roku 1988, přičemž svatbu měli devět let poté. Protože jejich rodiny patří ve Vietnamu k váženým, svatebního obřadu se tehdy zúčastnilo sedm set hostů.

Thuy, jíž Kladeňáci přejmenovali na Mariku, a manžel Trung, přezdívaný Roman, mají dva syny Marka a Michala. Stejně jako pro jejich rodiče je samozřejmostí se pravidelně modlit.

Zvláště pak o svátcích, jakými je například Nový rok. Ten oslavili společně v sobotu 9. února. Marika je velmi zbožná žena, proto v restauraci i v jejich domácnosti jsou dominantou bohatě zdobené oltáře zasvěcené Buddhovi.

Krása, ze které doslova přechází zrak. Vše na oltáři svítí a září. Nezbytnou součástí jsou pozlacené sochy, čerstvé květiny, stejně tak ovoce a tajemné pokrmy pro živé i mrtvé v miskách.

Nechybí dále fotografie nejbližších na stěnách, speciální ozvučné mísy a paličky, stejně jako modlitební knihy a slavnostní oděv. Jak řekla Kladenskému deníku Marika, pět dní po Novém roce se modlí nejméně dvakrát denně, a podobně je tomu i další dny v roce.

Překrásná duchovní tradice, při které nacházejí lidé klid a vyrovnanost. Podle Mariky je pro příslušníky jejího národa prioritou víra a modlitba. Jak s pýchou dodává, nejkrásnější oltář má v Kladně ona.

Protože má do chrámu daleko, vytváří si ho ve svém bytě i zaměstnání. Nejbližší svatostánek je v Praze, kam Marika pravidelně dojíždí. Pravé vietnamské oslavy a obřady si ale nenechá ujít ani ve své domovině, kam odlétá zhruba dvakrát do roka.

Dle fotografií z alba je její rodné město Bac Ninh velmi zajímavým koutem světa.