Všechny přítomné přivítala vedoucí zařízení Alena Zahrádková. U slavnostního předání nechyběl ani starosta města Martin Hrabánek. Díky tomu, že auto je polepené reklamami různých regionálních firem, dokáže si na sebe vydělat samo. Před lety tento systém zavedla poděbradská reklamní agentura, která první projekt uskutečnila už v roce už v roce 1997. Od té doby se podařilo za pomoci firem a společností po celém území republiky s úspěchem předat už 650 takzvaných sociálních automobilů, které pečují o spoluobčany mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé.

„Myšlenka pomáhat lidem, kteří nemají stejnou startovní čáru jako ostatní, není nová, ve vyspělé Evropě je to zcela běžné. Naše firma přispívá do vozového parku dětským domovům, sociálním ústavům, školám a dalším. Tímto bych chtěl poděkovat všem firmám, které se do akce pro Slaný zapojily. Slavnostně předáváme doklady a klíčky od vozidla panu starostovi a přejeme si, aby auto sloužilo spolehlivě a ke správnému účelu a jedinou starostí nechť je stav nádrže,“ řekl Rudolf Adam z poděbradské reklamní agentury.

Poděkování a slova uznání přidal i slánský starosta. „S kolegou místostarostou si dobře uvědomujeme, jak je obtížné sehnat finance na jakýkoli bohulibý projekt. Pečovatelská služba potřebuje tento automobil denně a velice proto všem děkujeme a vážíme si toho, že přispěli nemalou částkou na jeho zakoupení. Je to záležitost zhruba tří set tisíc korun, takže to není zanedbatelná částka. Jsem proto rád, že město Slaný přispělo také alespoň malým dílem se svým logem,“ řekl starosta Slaného Martin Hrabánek.