Například Pavlovem na Kladensku v současné době projedou denně tisícovky nákladních a osobních aut. Tomu by měl být díky nové komunikaci konec a navíc by tu v příštích letech měla vzniknout zcela nová průmyslová a obytná zóná až pro 1500 obyvatel.
„V současné době projednáváme změnu územního plánu. Měly by zde vzniknut nové velké stavby. Vedeme jednání se zájemcem, který tu chce vybudovat logistické centrum a v jižní části by měla vzniknout úplně nová obec. Počítáme s rodinnou zástavbou asi pro jeden a půl tisíce lidí,“ uvedl starosta Pavlova Josef Kozel a dodal, že nyní probíhá posouzení vlivu na životní prostředí.
Podle starosty zastupitelé doufají, že změna by mohla být schválena v lednu 2008 a s budováním rodinné zástavby by se mohlo výhledově začít asi v roce 2009. Pro Pavlov, kde žije jen okolo 110 obyvatel s trvalým pobytem, by to byl markantní skok.
Chystaná průmyslová zóna by tedy mohla být dobrou pracovní příležitostní jak pro stávající, tak pro nové obyvatele.
„Lidé z okolí už výstavbu nové komunikace ani moc nesledují. Za ty roky jsou vůči velkému provozu imunní. Zajímá to snad je ty, které silnice živí. Někteří by totiž kvůli odvedení dopravy z obce mohli přijít o práci. Snad by to ale vynahradilo právě chystané logistické centrum. Investor už si připravuje projekt a jakmile by změna územního plánu prošla, je připraven začít stavět,“ dodal Kozel.
V nejbližší době se v Pavlově také má kvůli výstavbě silnice R6 uskutečnit schůzka poslanců. Zprovoznění jednoho z pruhů by se řidiči mohli dočkat patrně koncem příštího roku.