Nadávky, pošťuchování, psychický nátlak a nakonec i potupné poplivání zažila v závěru uplynulého týdně šestnáctiletá Karolína, která navštěvuje soukromou školu v Kladně-Kročehlavech. Kvůli tomu, že podobné incidenty na hranici šikany se strany žáků sousední speciální a praktické školy zažívají také její spolužáci prakticky denně, rozhodla se společně se svým otcem prolomit bariéru mlčení a následně i s ředitelkou školy učinit patřičné kroky k nápravě.

Po vzájemné domluvě ředitelek obou škol byla již v pátek požádána kladenská městská policie, aby v místě posílila svoje hlídky. Strážníci, kteří monitorovali situaci před školou, se ale v pondělí odpoledne nestačili divit. Při kontrole jednoho z žáků objevili nabroušený nůž. „Jedna z učitelek speciální školy strážníky upozornila na problémového čtrnáctiletého žáka z Kladenska, který s sebou v batohu do školy nosí nůž,“ uvedl mluvčí kladenských strážníků Milan Krupka s tím, že jde o kuchyňský nůž dlouhý 30 centimetrů s délkou čepele 16 cm.

„Vzhledem k tomu, že nožem mohlo dojít ke zranění dalších dětí, strážníci mladíkovi zbraň odebrali a uložili ji na služebně městské policie. O celé záležitosti byla vyrozuměna policie, ředitelka školy i matka chlapce. Ta uvedla, že netuší, kde syn k noži přišel a vyzvedávat si předmět nebude,“ dodal Krupka. Strážníci věc předají kladenskému magistrátu s návrhem na propadnutí věci.

Problémy vygradovaly kvůli tomu, že od podzimu žáci speciální i soukromé školy používají společný dvůr pro vstup do obou budov.
Nadávky a schválnosti neberou podle žáků i kantorů soukromé školy konce a jedinou přítrž by jim mohlo učinit zřejmě pouze naprosté oddělení obou areálů. Kvůli tomu, že obě budovy náleží krajskému úřadu, rozhodující slovo by měl mít on.

„Je to skutečně už neúnosné, co nám žáci odvedle provádějí a nechceme nad tím zavírat nadále oči. Postarám se o to, aby přestali chodit přes společný dvůr. Našeho školníka jsem požádala o prodloužené služby u vchodu, aby k incidentům ze strany dětí, které nedodržují pravidla slušného chování, docházelo co nejméně,“ uvedla ředitelka soukromé školy Renáta Matoušková.

„Kdysi jsem v sousední škole působila, tak vím, jak se tamní děti někdy chovají. Je to velký problém a jejich útoky přerůstají už únosné meze. Navíc mě velice mrzí, že školník ze speciální školy navíc ještě děti podporuje, asi aby se nás asi podařilo z areálu lépe vyštípat,“ postěžovala si učitelka soukromé školy v Pařížské ulici Lenka Vrchlavská.
S tím, že vztahy mezi žáky obou škol jsou neutěšené souhlasí také ředitelka speciální, Hana Tomanová, která v pátek postarala o to, aby hlídky strážníků namátkově dohlížely v ranních i odpoledních hodinách před školou.

„Kvůli tomu, co se stalo minulý pátek mojí dceři, která má z takového chování velmi nepříjemný zážitek, jsem podal trestní oznámení na policii a věřím, že skupina romských žáků, kteří jí to provedli, bude náležitě potrestána a případ náležitě prošetřen,“ uvedl otec napadené dívky Jan Pergler.

O problému jsem byl paní ředitelkou informován již v sobotu. Přislíbil jsem jí, že budeme v tomto dělat patřičné kroky. Pokud je stav tak vážný a akutní, je potřeba se tím okamžitě zabývat.

Informaci jsem předal krajskému radnímu pro školství panu Milan Němcovi a domluvili jsme se, aby se to řešilo urychleně. Není možné, aby tato situace nadále trvala,“ řekl Kladenskému deníku náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace Marcel Chládek, jenž se touto problematikou se zabývá i jako senátor. Podle jeho slov kraj v žádném případě nestrká hlavu do písku a problém začne okamžitě řešit.

"Paní ředitelka vyvinula iniciativu, aby strážníci u areálu hlídali. Ale věřte tomu, že nic není jen černé a bílé. Když totiž studenti výběrové školy vyjdou ze školy a vykřikují směrem k našim žákům hanlivé výrazy, není divu, že vznikají konflikty. To, že náš školník navádí děti ke schválnostem, zásadně odmítám. Stejně jako paní ředitelka věřím, že problémy ustanou, až bude opravena dlažba u nás před školou a všichni už budeme chodit po svých cestách,“ vyjádřila se zástupkyně ředitelky Speciální a praktické školy v Pařížské ulici v Kladně Marie Šeršeňová.