Stavební úřad už letos 
v červnu rozhodl, že zeď vzniká v rozporu se stavebním zákonem a nařídil okamžité zastavení prací pod hrozbou uložení pokuty až do výše 200 tisíc korun. V červenci zahájil řízení o jejím odstranění. Společnost Cvrčovická pekárna skutečně práce přerušila a zároveň dodatečně požádala o povolení stavby.

„Podle mého výstavbou oplocení vznikla nebezpečná situace. Mám podněty od občanů i autobusového dopravce. Byl jsem vyzván ke zjednání nápravy," řekl starosta Cvrčovic Stanislav Plecitý 
s tím, že žádná nehoda se 
v uvedené zatáčce zatím naštěstí nestala, což prý ale může být jen otázkou času.

„Zatáčka je nyní nepřehledná, autobusy zde musí najíždět do protisměru, pokud se tady míjejí protijedoucí vozidla, je to problém. Nejedná se 
o žádný spor s Cvrčovickou pekárnou, s níž máme jako obec dlouhodobě dobré vztahy, jedná se nám pouze o zjednání nápravy vzniklého stavu," sdělil starosta. Zároveň dodal, že v obci mají obavy z výsledku rozhodnutí stavebního úřadu. „Když se něco postaví načerno, nebývá už taková vůle to odstranit," poznamenal starosta.

Spolumajitel Cvrčovické pekárny Petr Suk Kladenskému deníku řekl, že společnost čeká na rozhodnutí stavebního úřadu. „Budeme ho respektovat, i když podle mého názoru stavbou v zatáčce nebezpečná situace nevznikla. O sto metrů výše je na silnici mnohem nepřehlednější úsek a nikdo se jím nezabývá," řekl.

„Tato zatáčka je nepřehledná z důvodu existence staveb u silnice, jejichž stáří je sedmdesát a více let. Dnes je nikdo neodstraní, ale v současné době by je ani nikdo nepovolil," reagoval starosta.

Podle vyjádření mluvčí kladenského magistrátu Lenky Růžkové může být dodatečné povolení stavby vydáno pouze za předpokladu kladných stanovisek odboru dopravy magistrátu, policie, krajské správy a údržby 
silnic a obce Cvrčovice. „V tuto chvíli nebyly žádné z požadovaných dokladů žadatelem, tedy Cvrčovickou pekárnou, předloženy, nemůže tak být o dodatečném povolení stavby v nejbližších dnech rozhodnuto," sdělila mluvčí.

Pokud žadatel dokumentaci nedoloží do konce září, bude pokračovat řízení o odstranění stavby.