Ve středu 28. listopadu mají proto všichni zájemci možnost zúčastnit se veřejného projednávání, které se uskuteční od 16 hodin v přízemí kladenské radnice, a sdělit své připomínky. V rámci setkání se bude diskutovat nad návrhovou částí dokumentu a předkladatelé se budou zabývat návrhem akčního plánu prioritních aktivit.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Kladna bude tak zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.