Historie chovu se začala psát v roce 1977 v technologické části rozvodny s vysokým napětím. První stádo tam bylo dovezeno zaměstnanci, kteří tehdy zajišťovali provoz zařízení.

„V minulosti museli zaměstnanci, kteří měli na starosti provoz rozvodny, sekat trávu ručně kosami, což bylo fyzicky velmi náročné. Půda byla v té době plná kamení a suti, a tak nebylo možné použít mechanizaci. Z tohoto důvodu se tedy rozhodli problém se sekáním trávy pod vedením vysokého napětí vyřešit umístěním stáda ovcí, které by trávu spásalo,“ připomněla historii elektrárenských ovcí mluvčí Teplárny Kladno Markéta Čapková.

Dlouhé roky se o zvířata pečlivě staral celý tým rozvodny. V posledních letech se této milé zodpovědnosti ujal Stanislav Beránek, který sám dlouhé roky v teplárně pracuje. A jak již napovídá jeho příjmení, je člověkem k tomu nejpovolanějším. Ovečkám zajištuje krmení, včetně sušení sena na zimu. Jen za minulý rok to bylo více než 800 kilo jablek a 350 kilogramů suchého chleba. Ovce se stříhají jednou do roka a jejich vlna byla v minulosti hojně využívána. „Po zpracování sloužila k výrobě dek a polštářů. Bohužel v dnešní době již o vlnu není zájem a dále se nijak nezpracovává,“ podotkla mluvčí.

Před několika lety byla v areálu rozvodny postavena pro ovce nová salaš. Slouží jim nejen jako úkryt před deštěm, ale také jako místo pro uskladnění sena a dalšího krmiva.

Správnost tehdejšího rozhodnutí využít zvířata tam, kde je to možné a smysluplné, je třeba ocenit i z pohledu dnešní doby. Kladenská teplárna, patřící do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, se dlouhodobě snaží o trvale udržitelný rozvoj a maximální ochranu přírody v okolí svých elektráren i ostatních provozů.

Z úspěšných projektů v tomto směru se dá například připomenout vytvoření biotopu Triangl s protihlukovou funkcí, který se nachází v těsné blízkosti Elektrárny I v Kladně. Díky této aktivitě se podařilo významně snížit hlukovou zátěž a zároveň vznikl prostor, kde se již nyní nacházejí vzácné druhy živočichů a rostlin.

„Velmi nás těší, že vytvoření biotopu ocenili nejen odborníci, ale i veřejnost. V letošním roce plánujeme zavedení nového způsobu sekání porostu pod vedením vysokého napětí a v prostoru jeho ochranného pásma, který bude výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň jsme nabídli spolupráci městu Kladno, a to při obnově místních ovocných sadů, do které chceme zapojit i naše zaměstnance,“ uzavřela Markéta Čapková, mluvčí kladenské teplárny.