Do projektu „Společně v Kladně“ založeného na takzvaném participativním rozpočtu dorazilo letos celkem patnáct vizí s náměty na vylepšení veřejného prostoru. Nicméně osm z nich museli hodnotitelé z hlasování vyřadit, protože nesplňovaly podmínky a není možné je realizovat. Každý návrh posuzoval příslušný odbor magistrátu s dalšími kompetentními pracovníky radnice.

„Některé projekty nedodržely například finanční limit mezi 50 tisíci a 500 tisíci korunami, nebo navrhovaným místem realizace vedou důležité inženýrské sítě a v jejich ochranném pásmu není možné nic budovat. Jeden návrh stáhl sám autor s tím, že ho ještě promyslí do příštího ročníku,“ vysvětluje koordinátorka programu „Společně v Kladně“ Michaela Müllerová.

„Do letošního ročníku participativního rozpočtu adresovali občané Kladna, i přes pandemii koronaviru, celkem 15 vizí, jak vylepšit veřejný prostor a komunitní život ve městě. Autorům patří velký dík za to, že ani nelehká situace neuhasila jejich zájem o rozvoj města, který se samozřejmě nezastavil ani v režimu nouzového stavu,“ uvedl primátor Kladna Dan Jiránek. (ještě předtím než ho 14. září nahradil Milan Volf - pozn. redkace.)

Od 14. září do poloviny října budou všechny občanské návrhy určené pro hlasování vystaveny v OC Central. Samotné hlasování pak bude probíhat od 1. do 14. října na webových stránkách www.spolecnevkladne.cz. Občané Kladna, kteří nemají doma přístup k internetu, mohou zajít do Městského informačního centra na kladenské pěší zóně, kde jim s hlasováním pomohou. Stejnou možnost mají i u koordinátorky projektu a na městských úřadovnách ve Švermově a Dubí.