„Je to z důvodu bezpečnosti, aby na nikoho nic nespadlo. Provoz ve škole je velký a ve středu odpoledne máme další Den otevřených dveří, kdy k nám přicházejí potenciální zájemci o studium,“ potvrdila ředitelka slánské OA Michaela Seghmanová.

Vzhledem k tomu, že své roky má odsloužené i střecha budovy, jde nyní do návrhu zastupitelstva její celková rekonstrukce za 2,9 milionu korun. Částku by měli na svém zasedání odsouhlasit zastupitelé v pondělí 11. února.

Škola sídlí na Smetanově náměstí ve dvou budovách, které jsou majetkem města Slaný. Budovy jsou stavebně propojeny spojovacím krčkem. Stará budova je z roku 1932, nová budova byla zkolaudována v roce 1994. Celkem je ve škole 26 učeben, v šesti třídách je interaktivní tabule a téměř ve všech ostatních třídách je k dispozici dataprojektor. Pro výuku informatických předmětů jsou k dispozici tři klasické počítačové učebny s 18 pracovními místy, dvě učebny s 32 pracovními místy. Školu navštěvuje každoročně kolem 200 studentů.