Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má za sebou další krok k dostavbě středočeské části dálnice D7. Ministerstvo dopravy aktuálně vydalo stavební povolení k 3,4 kilometru dlouhému úseku od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Slaný západ ke Kutrovicím. Žádost byla podána loni v listopadu.

„V příštím roce chce ŘSD rozjet archeologický průzkum, výběrové řízení na zhotovitele stavby a následovat bude samotné zahájení stavebních prací,“ uvedlo ministerstvo. Stavět se má v letech 2024 až 2026, což je o rok později, než ŘSD uvádělo ještě nedávno. Předpokládané náklady činí 1,3 miliardy korun. Stát už získal 95 procent potřebných pozemků.

Stavba bude zhruba z poloviny znamenat rozšíření současné silnice I/7 na dálnici, do nové stopy bude odkloněna v podobě obchvatu vesnice Lotouš.

K dokončení D7 ve středních Čechách přitom zbývají celkem tři úseky. Vedle úseku MÚK Slaný západ – Kutrovice jde o části Knovíz – MÚK Slaný západ (6,5 km) a Kutrovice – Panenský Týnec (6,8 km).

„Příprava všech úseků je koordinována tak, abychom mohli jejich stavbu zahájit přibližně ve stejném časovém období,“ uvedl už dříve mluvčí ŘSD Martin Buček. Téměř 17 kilometrů dálnice by se pak mělo motoristům otevřít současně. O stavební povolení pro úsek Kutrovice – Panenský Týnec požádalo ŘSD v dubnu (řízení zahájeno koncem srpna), pro úsek Knovíz – MÚK Slaný západ tak chce učinit ještě letos.

V době dokončení středočeské části D7 už by měl chybět k dokončení celé dálnice jen obchvat Postoloprt.