Přestože podklady ke slánskému obchvatu jsou platné již od roku 2005, kdy byl ohlášen první termín prací, dodnes se nic neděje.

Se Slaným už nepočítali

Ani dlouhodobý výhled státu jaksi nepočítá s touto stavbou. Podle zveřejněné mapky předpokladů, která vykresluje akce do roku 2025, není přeložka slánské silnice I/16 zakreslena ani tam.

Představitele Slaného a okolních obcí tento fakt zvedl ze židlí. Nechtějí se nechat odbýt. Slaňákům se proto podařilo vyvolat klíčovou schůzku se zástupci ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Předložili jim veškeré argumenty, které potvrzují nezbytnost slánského obchvatu.

Přestože byli Slaňáci ujištěni, že mapka předpokladů je jen indikativní, nikoli finální dokument, ani tím se od ministerských úředníků nechtějí nechat uchlácholit.

„Citovali jsme, že Středočeský kraj je na tom v plánu celé České republiky absolutně nejhůře, co se týká dopravních staveb, protože v dlouhodobém výhledu není uvedeno zahájení jediné akce,“ řekl k závěrům setkání slánský starosta Ivo Rubík.

„Úředníci sice argumentovali tím, že je v plánu například zakreslený Kolín – obchvat, ale pravdou je, že ten už zahájen byl a čeká se pouze na jeho dokončení,“ dodal starosta.

Podle jeho slov se přítomní zástupci Ředitelství silnic a dálnic Praha vyjádřili k potřebnosti obchvatu Slaného kladně. Jedinou překážkou v cestě je dovykoupení zbývajících pozemků za zhruba deset milionů korun.

Analýza rozhodne

Rozhodující bude ale nakonec takzvaná multikriteriální analýza (MKA). Slaňáci si na kraji vymínili, aby byli zařazeni mezi posuzované akce. Na základě analýzy, jejíž výsledky budou známy do konce května, si ministerstvo dopravy slibuje, že se ukáží priority.

„Jako jediná z posuzovaných staveb jsme s přípravami na budování obchvatu absolutně nejdál. Navíc územní rozhodnutí bylo už třikrát prodlouženo a vyprší 28. února 2012. Budu rád, když budeme zařazeni mezi priority. Do té doby se zdržíme jakýchkoli komentářů a protestních akcí,“ uzavřel starosta Slaného.

Jestliže ale přetíženost stávající silnice ze Slaného do Velvar deseti tisíci vozidly denně, stejně jako vysoké procento nehodovosti ve zmíněném úseku, nebudou brány vážně, starostové jsou odhodláni zablokovat komunikaci třeba vlastními těly. Tak, jak už před časem upozornili.