„Důvodem stavby obchvatu je nedaleká skládka odpadu. Ta sice leží v katastru sousedního Rynholce, nicméně většina nákladních automobilů, které na skládku jedou, směřovala přes celé Lány. S tím samozřejmě souvisí nejen hluková zátěž a prašnost, ale i fakt, že některé automobily poztrácely v obci část svého nákladu,“ uvedl pro Kladenský deník místostarosta Lán Václav Fencl. Zatímco Rynholec podle jeho slov získává z provozované skládky poplatky, Lány a přidružený Vašírov z ní příjmy nemají, ačkoli jsou dopravně mnohem více zatíženy.

Obec proto vstoupila do jednání s krajem, který se stal zadavatelem stavby. Práce na obchvatu byly zahájeny v roce 2004, o dva roky později byl dokončen první ze tří kruhových objezdů. Celkové ukončení již třetí etapy celé stavby je předpokládáno v roce 2009.

Obchvat Lán má ale i své kritiky. Někteří motoristé namítají, že mnohem účelnější by bylo vybudovat kruhový objezd na asi půldruhého kilometru vzdálené křižovatce Stochov–Slovanka, kde se v minulosti stalo několik vážných dopravních nehod. Představitelé samospráv zase oponují argumentem, že jejich obce jsou nákladní dopravou rovněž velmi zatížené. Mají přesto ve srovnání s Lány při žádostech o vybudování obchvatu smůlu, neboť prý u nich nebydlí středočeský hejtman, ani nemají sídlo prezidentů. S tím lánský místostarosta nesouhlasí. „O obchvatu obce bylo rozhodnuto ještě dříve než se k nám hejtman přistěhoval,“ prohlásil Fencl.

Základem úspěchu je prý dobře zpracovaný územní plán a žádost. Proti výše zmíněným argumentům kritiků se ohradil také mluvčí středočeského krajského úřadu Martin Kupka, jenž je označil za pouhé pomluvy.

Obce trápí těžké náklaďáky, často si musí pomoci samy

Starosta obce Koleč netouží po kruhovém objezdu ani křižovatce. Má větší problém, chce se zbavit nákladních aut. I když opakovaně žádal v minulosti kladenský magistrát, aby mohl do obce umístit zákazové značky, které omezí tonáž vozidel nad 7,5 tuny, nebyl nikdy úspěšný.
„Kladenský odbor dopravy vše zamítl z důvodu, že by pro náklaďáky neexistovaly žádné objízdné trasy,“ řekl starosta Kolče Radek Moulis. Desítky těžkých aut ničí silnice i v sousedních Otvovicích a Zákolanech.

„Na základě tohoto jsme se domluvili s celním úřadem. Bylo vybráno místo v Kolči, kde bude umístěna mobilní váha. Vznikl ale další problém, neboť se jednalo o silnici III. třídy ve směru na obec Třebusice. Souhlasili jsme s tím, aby objízdná trasa byla vedena po místních komunikacích, souhlasila s tím i Správa a údržba silnic, ale tento záměr nepovolily kladenský magistrát a policie. Tvrdily, že objízdná trasa by nesplňovala parametry pro obousměrný provoz,“ doplnil starosta Moulis. Kolečští záležitost vyřešili šalamounsky a zřídili pro tyto účely obecní policii, která dnes čítá pět zaměstnanců a má dohled v dalších šestnácti obcích Kladenska.

“Od té doby máme klid. Když jsme se nezbavili náklaďáků, dostali jsme sem alespoň značku se čtyřicítkou. Strážníci vybírají pokuty a každý si rozmyslí jet tudy jako šílenec. Obec z toho má prospěch a strážníci na výplaty,“ uvedla obyvatelka Kolče.

„Koupili jsme radar na splátky v hodnotě půl milionu korun. Za půl roku jsme na pokutách vybrali 1,4 milionu. Co se týká rychlosti, máme pokoj. Náklaďáků se sice asi definitivně nezbavíme a navíc k nám jezdí ještě i ty, které mají zákaz přes Černý Vůl, ale pětadevadesát procent řidičů se naučilo rychlost dodržovat,“ uzavřel starosta Kolče Radek Moulis.

„Je pochopitelné, že když v Lánech bydlí hejtman a jezdí tam prezident, je to o něčem jiném. Spokojíme se s tím co máme. Jen jsem zvědav, kdo nám nahradí popraskané domy a vozovky,“ řekl muž z Kolče.

Objezd u Jenče bude sloužit jako přípojka na rychlostní silnici R6

Nový kruhový objezd vznikl také mezi obcemi Pavlov a Jeneč, který bude mimo jiné sloužit jako přípojka na rychlostní komunikaci R6, jež by měla být v tomto roce dokončena. Většina řidičů však v tomto místě s objezdem nepočítá a vzhledem k tomu, že zbývají asi dva měsíce do jeho kolaudace, ještě není zřetelně označen. Proto je těsně před ním často slyšet skřípění brzd aut překvapených řidičů. „Na základě jejich stížností vzneslo zastupitelstvo Jenče na Středočeský kraj požadavek , aby objezd byl lépe označen. Řidiči s ním nepočítají a na poslední chvíli před ním manévrují,“ sdělila místostarostka obce Jeneč Zdeňka Mulíčková.

(rob, hus, vlk)