Jen za loňský rok na českých silnicích zemřelo 36 dětí, mnohonásobně víc jich bylo po střetu s autem zraněno, a to statistiky neuvádějí čísla nehod, ke kterým dojde při sportu nebo turistice. Právě z těchto důvodů pořádá každoročně ministerstvo dopravy ve spolupráci s ÚAMK Dopravní soutěž mladých cyklistů.

Oblastní kolo už 28. ročníku seve středuuskutečnilo ve Sportovním gymnáziu Kladno a na dopravním hřišti v Rozdělově. „Posláním této soutěže je vybavit děti vědomostmi tak, aby se dokázaly bezpečně pohybovat v provozu. Soutěžily celkem ve čtyřech disciplínách, jízdě zručnosti na kole, vyzkoušely si poskytnutí první pomoci, psaly test z pravidel silničního provozu a na dopravním hřišti simulovaly jízdu městem podle dopravních značek,“ uvedl organizátor soutěže a vedoucí sekce bezpečnosti silničního provozu z ÚAMK ČR Karel Pospíšil.

Letos se do soutěže zapojilo 24 družstev z jedenácti škol z Kladenska a Slánska. Žáci přitom v každé disciplíně získávali trestné body. Byli rozděleni do dvou skupin na starší ze sedmých až devátých tříd, a mladší děti ze čtvrté až páté třídy.

Při testu ze silničního provozu soutěžící dostali 20 otázek a odpovídali na ně v časovém limitu 30 minut. „Pro ty, kdo to uměli, test nebyl těžký, ale byla tam jedna záludná otázka o použití cyklistických helem,“ řekl jedenáctiletý Petr Marxvut z hnidouské základní školy.

V kategorii mladší žáci zvítězila Základní škola ve Velvarské ulici v Kladně, druhá byla Základní škola ve Vodárenské ulici v Kladně (7. ZŠ) a třetí skončila Základní škola Stochov. Mezi staršími získala první příčku Základní škola v Rabasově ulici ve Slaném, druzí byli žáci Základní školy ve Velvarské ulici v Kladně a bronzovou příčku získaly děti ze Základní školy v Moskevské ulici v Kladně.

První v obou kategoriích budou kladenský region reprezentovat v krajském kole, jež se uskuteční 28. a 29. května v Kutné Hoře.