„Děti i dospělí si užili přehlídku zemědělské techniky, naučnou stezku pro děti s názvem Zemědělství žije, bohatou tombolu a lahodné občerstvení jak v podobě masových pochoutek z farmy, tak různých nápojů,“ popsal spolumajitel farmy Jan Vicenec.

Středeční den byl navíc od 9 hodin mezi Řisuty a Ledcemi věnován Polnímu dni a ukázce osevu. Kromě regionálních výrobců a pěstitelů, a to i těch ze vzdálenější koutů republiky, se zde prezentovali také studenti ze Středního odborného učiliště v Novém Strašecí, kde se výuka zaměřuje právě na řemesla pro práci v zemědělství.