Autor se věnuje zejména krajinářské fotografii a land-artu. Ve své fotografické tvorbě využívá jako tvůrčí postupy vícenásobnou expozici v kombinaci s pohybovou neostrostí. Spojuje nejen principy pohybu, výrazných barevných stop či monochromatických řešení, ale využívá také světelné malby, která „zviditelňuje“ energie zvolených přírodních lokalit či posvátných kamenů vztyčených lidskou rukou. Je držitelem titulu QEP (Qualified European Photographer).

Jan Pohribný je autorem obrazových monografií Magické kameny a Hledání světa a také učebnic Kreativní světlo ve fotografii a Kreativní barva ve fotografii, protože v letech 1998 - 2013 působil jako externí pedagog na Institutu tvůrčí fotografie slezské univerzity v Opavě. Ani v Kladně není neznámou osobností, protože vystavoval v Malé galerii České spořitelny, jejímž kurátorem je Jiří Hanke.