Otevřeno je v areálu v červnu denně od 10 do 19 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 20 hodin.