Na debatu v rámci výukového předmětu Mediální výchova – tištěná média zavítala do třídy 9. A a 9. B redaktorka, kterou školáci vyzpovídali. Ve videoprezentaci vydavatelství Vltava Labe Media se mladí posluchači mimo jiné dozvěděli i to, jak se noviny vyrábějí a jak spletitá je cesta tištěného Deníku od redakčního stolu až ke čtenáři.

Pod dohledem učitelky Ziny Nejedlé si žáci vyrobili fiktivní tiskoviny, kde nechyběly jak seriózní, tak bulvární informace, sportovní události nebo křížovka. Na tomto příkladu si sami vyzkoušeli jak důkladná musí být skladba novin, aby výsledný produkt čtenáře zaujal.

„Návštěva z Kladenského deníku byla velmi zajímavá. Mnozí se vůbec poprvé setkali se skutečným novinářem a měli možnost slyšet, co práce v redakci a v terénu obnáší. Jsme velice rádi za setkání a budeme se těšit příště na další,“ poděkovala na závěr setkání učitelka Zina Nejedlá.