Páteční program se nesl spíše v oficiální rovině a odehrával se například v kostele Nanebevzetí Panny Marie či zámecké zahradě. Zde byla také předána ocenění zasloužilým pracovníkům v hornictví a hutnictví. Svého křtu se tu navíc dočkala nová publikace autorů Josefa Seiferta a Jiřího Kovaříka Doly, hutě a Kladno. Zájemci si ji mohou zakoupit v Městském informačním centru na pěší zóně.

Hlavní část oslav připadla na sobotu. Kladnem před polednem prošel za zvuků hudby hornické kapely velkolepý průvod zástupců zúčastněných měst a kladenských sportovních klubů. Byl tak dlouhý, že ho cestou na Sletiště dvakrát nuceně zastavily u Domova pro seniory v ulici Fr. Kloze projíždějící vlaky.
Na fedrování navázaly tradiční Dny města Kladna. Velký zájem opět byl o autogramy kladenských hokejistů, hlavními hudebními hvězdami tentokrát byly skupiny Mig 21 a Pražský výběr.

Havířské oslavy se mezitím přesunuly do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Prestižní záležitostí zde bylo v řetízkové šatně předání ocenění Zlatý Permon zasloužilým pracovníkům v hornictví a hutnictví. Jednu z cen získal i Klub přátel hornických tradic Kladno.

Dny města na Sletišti pak zakončil ohňostroj.