Burza – pravidelně se po měsíci opakující tradiční prodej vyřazených knih, další z řady Kurzu trénování paměti s akreditovanou lektorkou Annou Kratochvílovou, dokumentární výstava na třiceti dvou panelech - Válečný rok 1916-1917 na frontách Velké války (zapůjčeno Vojenským historickým ústavem Praha). Současně za velkého zájmu slánské veřejnosti bylo pořádáno listopadové Dařiště -Heart.net aneb bezpeněžní zóna s podtitulem – nic se neprodává, nic se nekupuje, vše se daruje pro radost. Zájemci přinášeli různé spotřební zboží a zase si mohli odnést to, co se jim líbilo.

"Nevěřila jsem, že je možné si vzít bez placení, co chci. Ale bylo mi vysvětleno, že vlastně tímto způsobem – přines, daruj anebo si odnes, co se ti líbí, je možné udělat radost všem. Ve Slaném je to již několikáté Dařiště. Ale já se přiznám, byla jsem na této akci poprvé a musím za ni velmi poděkovat slánským organizátorkám Heleně Civínové a Daně Suchánkové. Současně také i vedení knihovny za bezplatné propůjčení místa “ jsou slova uznání Věry Domkářové. Dobrovolnice Civínová a Suchánková doplnily průběh akce informací, že zbylé darované věci odvezou do kočičího útulku Srdcem pro kočky do Vrbičan u Klobuk.

Hana Tichá