„Je nutné provést dočasné zajištění jeho konstrukce pomocí podpory. Jedná se o provizorní podepření pilířů, čímž se zvýší jeho zatížitelnost. Most tak bude moci být i nadále bezpečně používán až do zahájení jeho kompletní rekonstrukce, kterou připravujeme,“ sdělil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Aktuálně proto silničáři provádějí výkop nad úložnými prahy pilířů, který vyplní betonem. Na něj budou osazeny ocelové stojky požadované síly. „Prostor mezi stojkami a stativem bude vyklínován dubovými trámky a gumovou podložkou. Svahy pod mostem budou upraveny do potřebného sklonu. Obnovíme i žlab z betonových žlabovek a nakonec bude zpět namontováno ocelové svodidlo,“ dodal Buček.