Pokud se přece jen na místo, které na první pohled může uniknout pozornosti kolemjdoucích, vydáte, chovejte se zde s mimořádnou opatrností. Nešlapat, nesahat, netrhat! Jen koukat! Případně fotit. Bílá krása za pár dní zase usne a ukáže se světu až za rok.

Třebichovická olšinka
Podmáčená louka a bažinatá olšina se nachází v údolní nivě Knovízského (Vinařického) potoka. Přírodní památka zde byla vyhlášena už roku 1986.
Chráněno je území o rozloze 0,63 ha, pod západním svahem Vinařické hory. Hlavním předmětem ochrany je mimořádně bohaté výskytiště bledule jarní, která tvoří velké porosty jak v bažinné olšině ve střední části území, tak na podmáčených loukách, které jsou po okraji území.
Rostlince se zde daří tak dobře, že se dokonce začíná rozšiřovat za hranice chráněného území. Ve vlhkých částech území se kromě bledule jarní hojně vyskytuje prstnatec májový, v sušších je nalézána hadilka obecná. Nechybí ani kostival český.
Zdroj: Kudyznudy