Ztížena je nejen dopravní situace, ale i možnost parkování v ulici Jaroslava Foglara, která je aktuálně neprůjezdná.

Po víkendu od pondělí 18. října bude vyfrézovaný úsek od kruhového objezdu Vodárenská – Vrchlického až po přechod pro chodce před Italskou ulicí po dobu 4 týdnů průjezdný v omezeném obousměrném režimu.

V této době se budou provádět nezbytné práce související s novým uložením a ukotvením lávky. Vzhledem k tomu, že součástí těchto prací jsou i takzvané mokré procesy, nelze činnost nijak urychlit.

 „V polovině listopadu začne druhá fáze, která s sebou přinese opět kompletní uzavírku vyfrézovaného úseku od kruhového objezdu až po přechod před Italskou ulicí. V této době dojde k instalaci nové lávky a položení asfaltové vrstvy. Výměna lávky spolu s obnovou povrchu silnice by měla být dokončena do konce listopadu,“ sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.