Na počátku byl proslov starostky Kateřiny Mahovské a následovala společenská zábava za doprovodu kapely Dřeváci.

Důl Theodor, také Na Krétě nebo Nr. VIII, byl černouhelný hlubinný důl v katastrálním území Pchery v kladensko-rakovnické uhelné pánvi. Důl byl vybudován Společností státní dráhy (dále StEG) ve Vídni v letech 1897–1902 a byl provozován do roku 1935. Na Theodoru byly v době průmyslového rozmachu vybudovány i briketárna a posléze elektrárna. Severně od areálu podél ulice Lipová stojí původní zaměstnanecká kolonie a ředitelská vila.