Akce se uskutečnila díky spolupráci Obecního úřadu Dřetovice a neziskové organizace Sázíme stromy. Za dohledu a odborných rad Vladimíry Pourové, která společně s místostarostkou Dřetovic Renatou Dobrou zasadila první ukázkový stromek, zasadili občané celkem třicet ovocných stromků. Jednalo se o třešně, jabloně a hrušně.