Světová válka 1914 – 1918 byla posledním velkým konfliktem, do kterého byli povoláni bojovat muži z celé naší vlasti. Ze Slaného většina mužů rukovala do řad 28. pěšího pluku a 8. zeměbraneckého pluku, ale i dalších c. a k. jednotek. "Padlí a zemřelí vojáci byli nedílnou součástí tehdejšího života našeho města, jejich památka však dlouhou dobu nebyla připomínána. Proto ji připomínáme až v letošním roce - při stoletém výročí ukončení válečného konfliktu," řekl zastupitel Slaného Pavel Bartoníček, který je hlavním iniciátorem vzpomínkové akce ve Slaném.

Na památku všem padlým byla proto v neděli 11. listopadu v 11 hodin ve Slaném na zdi u městského tržiště v Soukenické ulici slavnostně odhalena pamětní deska všem padlým a zemřelým ze Slaného, kteří v letech 1914 – 1918 sloužili v řadách c. a k. armády, bude součástí slánské oslavy Dne veteránů.

Kromě vedení města Slaného - starosty Martina Hrabánka a místostarosty Radka Vondráčka, radních a zastupitelů, přijali pozvání i další vzácní hosté, včetně dvou armádních generálů.

Na místě byla přítomna čestná stráž v rakousko-uherských uniformách, hudební doprovod zajistil hudební sdružení Saxtet a pěvecký soubor Consortium Camerale Slanense.

Organizátory byly město Slaný, Společnost patriotů Slaného a spolek Wotrubia. Na závěr nechybělo výtečné pohoštění v bistro café Lavanta.