Kromě klientů, návštěvníků, partnerů a mecenášů nechyběl ředitel škol Slunce Jakub Dvořák, stejně jako emeritní ředitelka a zakladatelka těchto soukromých zařízení, Blanka Dvořáková. Setkání se neslo v přátelském duchu a za hezkého slunečného počasí. Výtěžek akce bude, jako jindy, použit na podporu klientů Slunce.