Během výletu mohli účastníci navštívit například zvoničku v Neprobylicích, která zaujme především svým šestibokým půdorysem, díky němuž je ojedinělou stavbou svého druhu. Tato zvonička původně stála u kostela sv. Ducha, který však byl v roce 1770 zrušen a zůstala jen zvonička, která byla v roce 1896 taktéž zrušena pro svůj špatný technický stav. Vzápětí však byla postavena znovu.

Na kamennou podezdívku byly použity renesanční náhrobky rodu Pětipeských, kterým obec v minulosti patřila. Zvonice disponuje třemi původními zvony, které jsou viditelné zvenčí, což je poměrně velkou raritou.

Z dalších zvoniček ve slánském regionu za návštěvu určitě stojí zvonička v Kvílicích, která je největší zvonicí této oblasti, dále pak zvoničky v Tuřanech, nebo Přelíci.