Aby na nebezpečí choroby upozornili, vydali se ve středu 14. listopadu v den Světového dne diabetu kladenští cukrovkáři na pochod. S transparentem a balonky je potkal v centru Kladna také Kladenský deník, který členy kladenského klubu diabetiků zvěčnil na fotografiích. Po pochodu, který se konal už popatnácté, se přítomné dámy a pánové odebrali do nedaleké restaurace vedle náměstí Starosty Pavla. "Sešli jsme se i letos v hojném počtu. Společně jsme prošli pěší zónu a pochod zakončili na náměstí u radnice. Počasí se vydařilo a na závěr jsme uspořádali i přátelské posezení. Osvětové akce, jakými je Pochod proti diabetu, je zapotřebí pořádat, protože mnoho lidí ani netuší, že touto nemocí trpí, přitom je velmi zákeřná," řekla předsedkyně kladenských diabetiků Jana Kalušová.