Zde si zájemci mohli vyzkoušet například disciplíny, které je nutné zvládnout pro přijetí do služebního poměru k Policii České republiky. Všichni sportovci, kteří absolvovali tyto testy, podpořili svým snažením hendikepovaného Romana, který převzal z rukou krajského policejního ředitele Václava Kučery a zástupců zdravotní pojišťovny a ministerstva vnitra šek na 20 tisíc korun.

V rámci sportovního dne si mohli všichni návštěvníci sportovního areálu dále prohlédnout vystavenou techniku Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Zhlédnout mohli také dynamické ukázky zásahu policejních psovodů a prvosledové hlídky.

"V neposlední řadě musíme zmínit akční simulované vyproštění zraněné osoby z vozidla při dopravní nehodě, které provedli přítomní hasiči. Další zajímavý stánek si pro všechny návštěvníky připravili pracovníci Českého červeného kříže. Všem, kteří akci podpořili, patří velké poděkování, stejně jako mediálním partnerům," řekla v závěru kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.