Pro malé i velké zde dokonce dobrovolníci umístili i několik informačních cedulí s nadpisem: Protáhni se s Piktou. Panáček nabádá k tomu, kterak je možné si i bez náčiní zacvičit bezpečně ve volné přírodě. Prima nápad!