O prořez stromů se tento týden v Kladně postarala specializovaná firma a odborníci na výškové práce, kteří se musí mnohdy zajišťovat horolezeckými lany a úvazy. Někteří jsou dokonce přímo horolezci nebo členy horské služby. Pátkem ale prořezy v Kladně nekončí. V pondělí 12. dubna se dělníci a arboristé vrátí do ulic znovu, aby zasáhli zejména tam, kde hrozí větve pádem.

„V současné době ještě probíhají plánované ořezy stromů v ulici Jar. Merhauta a Nučická a zahrne se ještě ulice Divadelní. Před Vánoci byla provedena úprava v ulici. J. Písaříka, tuto oblast řežeme jako celek. Jedná se ve většině případů o redukční a obvodové řezy sekundárních korun, kácení není plánováno, pokud některý strom nebude v průběhu prací označen za havarijní,“ popsala mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

A pro vysvětlení dodala: „Konec března se považuje za konec vegetačního klidu, tedy termín, kdy by měly být řezy provedeny a tento termín také bývá posledním, kdy je povoleno kácení dřevin. Není ovšem striktně daný, je doporučující, jakkoli se ho snažíme dodržovat a doporučovat. Pro ořezy stromů ale není úplně směrodatný, naopak, některé zásahy se dělají až ve vegetaci, aby bylo jasně vidět případné proschnutí a poškození korun. My tento termín většinou ctíme kvůli hnízdění ptáků. S přihlédnutím k průběhu zimy a po kontrole, že ještě ptáci nezahnízdili, jsme povolili firmě provádění prací do poloviny dubna. Podle předloženého harmonogramu by měly být práce hotové do pondělí 12. dubna. Budou v tomto jarním období poslední, další řezy budou prováděny opět v období podzim až jaro,“ uzavřela Růžková. Práce v Kladně provádí firma ALL4TREES s.r.o., se kterou má Město uzavřenou smlouvu na provádění arboristických prací.