V krásném prostředí muzejní barokní kaple Zasnoubení Panny Marie se sešli přátele a příznivci knihovny na společenské akci, která se uskutečnila na počest všech, kteří se zasloužili o dobré jméno stodvacetileté osvětové činnosti knihovny v královském městě Slaném. V krátkém slavnostním projevu současná ředitelka tohoto městského kulturního zařízení Zoja Kučerová mimo jiné poděkovala knihovnicím za vynikající odvedenou službu pro čtenářskou veřejnost.

Předala kytice bývalým ředitelkám Plzákové a Rubešové a pozvala přítomné na prohlídku všech prostor knihovny s pohoštěním. Součástí akce v kapli bylo i povedené pěvecké vystoupení žáček ZUŠ s klavírním doprovodem pedagoga Jaroslava Dobnera. 

Ocenění významných osobností ve slánském divadle u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu.
OBRAZEM: Ocenění významných osobností ve slánském divadle


Akce pokračovala přátelským setkáním v chodbě knihovny, za poslechu příjemných evergreenů na klávesy v podání známého slánského hudebníka Karola Hevessyho. O malý raut se starali studenti stochovského odborného učiliště, David Trnka s Damiánem Bradáčem, pod dohledem učitelky Miroslavy Moravcové. 

Jak šla léta s městskou knihovnou V. Štecha 

17.10.1897 – zásluhou Václava Štecha –( zakladatel vlastivědného muzea, muzejního spolku, první redaktor ročenky Slánský obzor, iniciátor otevření slánské veřejné knihovny a čítárny, hybná síla slánského tehdejšího kulturního dění ), otevřena veřejná knihovna při Musejním spolku v Slaném s fondem 2031 svazek.
1903 – po dvouletém úsilí zřízena veřejná čítárna “ku potřebě všech vrstev občanstva”.
1919 – knihovnickým zákonem ze dne 22. července 1919 bylo uloženo slánské knihovně pečovat o venkovské knihovny.
1949 – otevřeno dětské oddělení
1950 – 1960 – knihovna plní funkci okresní knihovny.
1990 – otevřena pobočka knihovny v sídlišti Na Dolíkách.
1996 – první počítač v knihovně.
17.10.1997 – 100. výročí založení knihovny, otevřena studovna, čítárna a přednášková místnost, zaveden Internet pro veřejnost.
2001 – spuštěn automatizovaný výpůjční systém, otevřeno Infocentrum při Knihovně Václava Štecha 
2006 – otevření pobočky Na Dolíkách v prostorách 3.ZŠ.
2007 – zavedena donášková služba a prolongace výpůjček přes mobil, 657 lidí se sešlo na náměstí s knihou v ruce – REKORD.
2009- nové logo knihovny, 8. místo v celostátní soutěži Biblioweb, rozšíření otevírací doby na 46 hodin – 6 dní v týdnu.
2010 – rozšíření výpůjční doby: každý den 9-18 hod., sobota 9-12 hod.
2011 – otevření Klubu – K ( pro děti a mládež), nová služba – čtečka elektronických knih -otevřena studovna v nových prostorách po Infocentru.
2012 – přechod na příspěvkovou organizaci, knihovna má Facebook.
2013 - nová služba knihovny "Knihy na přání přes internet".
2014 - došlo ke sloučení s Informačním centrem, rekonstrukce atria, otevření venkovní čítárny a připojení WIFI, nová služba knihovny: Bibliobox.
2015 - první Férová snídaně v knihovně, - nový projekt "Kniha do vlaku"spuštění nových webových stránek knihovny.
2016 - nové webové stránky knihovny získaly ocenění Biblioweb pro nejlepší web knihovny v obcích do 30 tisíc obyvatel, nová služba: půjčování deštníků, projekty ,,(Ne)obyčejné prázdniny s knihovnou", Příměstské tábory v knihovně.
2017 - Svaz knihovníků a pracovníků ČR vyhlásil již poosmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu .Na třetí příčce se v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel umístila Knihovna V. Štecha na Masarykově náměstí ve Slaném, 120 let od založení knihovny, v současnosti – oddělení pro dospělé, dětské, studovna - čítárna, oddělení Na Dolíkách a v Dolíně , na 60. tisíc svazků, 2. 518 čtenářů.


Autor: Hana Tichá