Všechny příchozí přivítal starosta Martin Hrabánek. Zlatým hřebem večera bylo rozvícení vánočního stromu a výzdoby města.

Následoval koncert pěveckých sborů, nechyběly andělská dílnička s Ostrovem s výrobou andílků, tvořivá vánoční dílka s Epce s origami ozdobami, stejně jako výstava se soutěží o nejoriginálnější vánoční stromeček.

K vidění byla i doprovodná výstava ve Vlastivědném muzeu pod názvem Anděl Páně zlámal saně aneb Zimní kratochvíle na Slánsku.