Akce, spojená s dobrou muzikou a pohodovou náladou, se v prostorách penzionu traduje již řadu let. Seniorům přišli zahrát přátelé ze slánské kapely Dvořačka oblíbené lidové melodie i známé evergreeny.

Společenská akce není jen záležitostí obyvatel zařízení, ale na přátelské posezení přicházejí pravidelně také další seniorky z města, ale i Třebíze, Zvoleněvse, Beřovic, Žižic. Součástí odpolední programové nabídky byla i nezbytná veselá tombola a písničky na přání. Písničkové poděkování od přítomných patřilo také někdejšímu místostarostovi Slaného Karlu Ležákovi, který před pětadvaceti lety (výstavba 1993 -95) se velkou měrou zasloužil o vybudování tohoto moderního seniorského zařízení ve Slaném.

"Posezení bylo moc pěkné. Zazpívali jsme si a všichni se dobře bavili. Chtěla bych poděkovat i za své přítelkyně za písničky hudebníkům z Dvořačky i pořadatelkám akce Evě, Vendulce a Věře, které vše již sedmý rok připravují a starají se o zdárný průběh slavnostního odpoledne,“ jsou slova uznání jedné ze seniorek Marie Horčicové.

Tradiční akci předcházelo další velmi zajímavé dění, při kterém se knihovnice Míla Najmanová ze slánské Městské knihovny V. Štecha v kurzu Trénování paměti setkává se zájemci z řad obyvatel penzionu. Podle velmi kladného ohlasu přítomných účastníků setkávání, bude kurz pokračovat i v nadcházejícím roce.

Hana Tichá