„Dětem se v ukázkách poslušnosti představil tříletý německý ovčák Max se svým psovodem. Max předvedl zadržení pachatele, který narušoval veřejný pořádek a napadl psovoda. Děti se také seznámily s vybavením strážníků, které běžně používají při své každodenní práci a na vlastní kůži si vyzkoušely pouta. Odvážlivci potom do megafonu zazpívali nebo zarecitovaly,“ popsal mluvčí kladenské městské policie Milan Krupka.

Strážníci dětem zodpověděli také mnoho dotazů, které se týkaly především práce strážníků a také využití různého vybavení. V závěru návštěvy pak strážník, který má na starosti střelecký výcvik a sebeobranu dětem předvedl některé prvky sebeobrany a připomněl zásady bezpečnosti. Velký úspěch u dětí měla i možnost vyzkoušet si střelbu s paintballové zbraně.