Kdo si nemůže stromkem zatopit přímo doma v kotli, má možnost využít hromadného svozu stromků. Je dobré navíc pečlivě dbát na místo odkladu.

"Společnost AVE Kladno, nikoli Technické služby Slaný, budou vánoční stromky odvážet ze stanovišť na separovaný komunální odpad každou sobotu až do druhého února, včetně. Pokud bude stromek odložen jinde, například u odpadkového koše, zřejmě nebude odvezen," upozorňuje Dagmar Zusková, vedoucí odboru Životního prostředí Městského úřadu ve Slaném.